wynikiegzaminow.pl

Serwis wynikiegzaminow.pl był prowadzony przez OSI CompuTrain i cieszył się popularnością.

Nie zamierzamy kontynuować publikacji wyników egzaminów, dlatego możemy odsprzedać domenę.

Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt.


OSI CompuTrain S.A.
tel.: 022 401 10 41
email: kontakt@computrain.pl